Frøstjerne er en planteslekt i soleiefamilien.Dette er glatte urter med sterkt oppdelte blad og små, 4- eller 5-tallsblomster med enkelt blomsterdekke. De beste kjennemerker mellom artene finnes hos pollenbærerne og fruktene.Det finnes 150 arter, som alle vokser nord for ekvator. I Norge er det 7, noe variable, viltvoksende arter. Gul frøstjerne er nokså vanlig i krattskog i hele landet, smalfrøstjerne på tørr bakke nord til Trøndelag. Hele artikkelen