Vassoleie, fellesnavn på hvitblomstrede soleiearter som vokser i vann, tilhører planteslekten Batrachium. Slekten har ca. 80 arter, derav 4 i Norge: dvergvassoleie, småvassoleie, storvassoleie og kystvassoleie, B. aquatile.