Engelsk

Engelsk er et språk som hører til den germanske språkgrenen i den indoeuropeiske språkfamilien. Innen de germanske språkene utgjør engelsk sammen med tysk, nederlandsk og frisisk den vestgermanske språkgruppen. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne Dahl

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 16 artikler: