Britisk-engelsk, engelsk standardspråk slik det brukes i Storbritannia, til forskjell fra amerikansk-engelsk. Se engelsk.