Basic English, forenklet form av engelsk, utarbeidet i 1920-årene av den britiske psykologen og språkforskeren C. K. Ogden. Basic English hadde et begrenset ordforråd på 850 ord og var i første rekke ment brukt som internasjonalt hjelpespråk og som en første innføring i engelsk. Det vant imidlertid aldri frem.