Apetalae, foreldet betegnelse på en gruppe dekkfrøete planter som har blomster uten krone, f.eks. rakletrærne, meldefamilien o.a.