Stilksporesopper er en rekke i soppriket med omtrent 30 000 arter. Hit hører de aller fleste matsopper og giftsopper, samt mange vedboende og til dels råtedannende sopper, for eksempel kjuker, barksopper og gelésopper og skadelige planteparasitter som rustsopper og sotsopper. Hele artikkelen