Filformat er en formalisert beskrivelse av hvordan informasjon av en viss type skal lagres i en fil. Dette formatet vil variere med innholdstype, system og applikasjon. Enkelte filformater er direkte knyttet til en bestemt applikasjon, mens andre filformater er standardiserte og fungerer på tvers av applikasjoner og systemer.Ofte benyttes filformat som en undergruppe av begrepet dataformat, altså med hensikt å lagre data strukturert på fil. Hele artikkelen