CSS, format for stilsett (stilark) for html-dokumenter på Internett (World Wide Web), standardisert av W3C. Stilsett (stilark) er en enkel måte å definere stiler på, det vil si layoutegenskaper som skrifttyper, farger og linjeavstander, slik at alle dokumenter fra et gitt nettsted får samme design. Nordmannen Håkon Wium Lie spilte en sentral rolle i arbeidet som i 1994 munnet ut i den første definisjonen av CSS-formatet. Hovedprinsippet er at ulike elementer i web-dokumenter – som overskrifter, tabeller, hypertekst – omkranses av egne tagger («merkelapper»), og at definisjonen på elementets utseende (som skriftstørrelse, farge, avstand over og under linjen) hentes fra stilsettet. Et dokument kan få svært ulikt utseende avhengig av hvilket stilsett det publiseres med.