Begreper i lichenologi

Lichenologi er læren om lav, de licheniserte soppene. . Hele artikkelen