Heteromer, bygningstype hos lav der fotobionten forekommer i et eget sjikt i tallus (fotobiontsjiktet) mellom barksjiktet og margsjiktet. De fleste makrolaver og mange mikrolaver har heteromer bygning. Jfr. homoiomer.