Lavsyrer, organiske forbindelser som produseres av soppkomponenten hos mange arter av lav. Deponeres utvendig på sopphyfene i tallus og apothecier, ofte som krystaller. Antas å ha flere funksjoner, f.eks. absorpsjon av skadelig UV-lys, hindring av beiting og soppangrep, og mineraloppløsning. Flere lavsyrer er pigmenter, for eksempel usninsyre som gir gul farge til reinlaver, strylaver, gubbeskjegg, gulskinn, m.fl. Nærstående lavarter inneholder ofte ulike lavsyrer, og analyse av lavsyrene er ofte viktig ved bestemmelse av lavarter.