Lichenologi, læren om lav, de licheniserte soppene.