Mikrolav, fellesbetegnelse på skorpelaver og noen grupper skjellformede, trådformede eller tallusløse laver innsenket i substrat eller vert. I Norge ca. 1400 arter. Jf. makrolav.