Fotobiont, den fotosyntetiserende komponenten (symbionten) i lav, enten en grønnalge eller en cyanobakterie. Hos noen laver forekommer både grønnalger og cyanobakterier, enten i to sjikt i thallus (se heteromer), eller med et grønnalgesjikt og utvendige eller innvendige kolonier av cyanobakterier (cephalodier, se homoiomer). Vanlige fotobionter i norske lav er Trebouxia (éncellede grønnalger), Trentepohlia (trådformede grønnalger) og Nostoc (trådformede cyanobakterier). Jf. mykobiont.