Fundament, den delen av et byggverk som overfører vekten av bygget og annen belastning som bygget utsettes for, ned til grunnen.Fundamentet skal utformes slik at det får tilstrekkelig bæreevne uten at store setninger og deformasjoner oppstår i undergrunnen eller i bygget. Bæreevnen av fundamenter uttrykkes som et trykk, gjerne i enheten kN/m2 (10kN/m2 tilsvarer ca. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Fundament og grunnmur

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt