Anleggsmaskiner er en samlebetegnelse for maskiner som brukes i bygg- og anleggsvirksomhet. Viktige maskiner er blant annet: gravemaskiner hjul- og beltelastere spesialtrucker for massetransport hydrauliske boremaskiner tunnelboremaskiner spesialmaskiner for fundamentering og pæling (spunting) mobile og stasjonære byggekraner automatiske betonganlegg betongsprøytemaskiner sikte- og knuseutstyr I tillegg kommer spesialutstyr som er utviklet for å produsere betongelementer og andre byggevarer i permanente fabrikker. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Anleggsmaskiner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt