Anleggsmaskiner

Bygg- og anleggsmaskiner er maskiner som tjener til å rasjonalisere og effektivisere bygg- og anleggsvirksomhet. Viktige maskiner er blant annet: gravemaskiner hjul- og beltelastere spesialtrucker for massetransport hydrauliske boremaskiner tunnelrigger fullprofilmaskiner spesialmaskiner for fundamentering og pæling mobile og stasjonære byggekraner utstyr som muliggjør vinterarbeid automatiske betonganlegg betongsprøytemaskiner sikte- og knuseutstyr. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Anleggsmaskiner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt