Fallodd, enkelt fallverk som ved fundamenteringsarbeid lar loddet falle mot pæler el. spuntveggselementer og presser disse ned i grunnen. Det brukes vekter opptil 10 tonn.