Dumper, selvtippende lastevogn som anvendes ved byggarbeider for transport av f.eks. jord- og steinmasser.