Musikkterapi

Musikkterapi er et fag som studerer sammenhenger mellom musikk og helse. Musikkterapeuter bruker musikk til å øke livskvalitet, bedre helse og fremme utvikling hos ulike brukergrupper.Musikkterapeutene arbeider innenfor mange fagområder. Mange arbeider i skole og barnehage med spesialpedagogiske tiltak for barn med særskilte behov. Vi finner musikkterapeuter på barneavdelinger på somatiske sykehus, hvor de gir musikktilbud til alvorlig syke barn. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Even Ruud

Norges musikkhøgskole

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 5 artikler: