Elektronisk instrumentering

Elektronikk, den gren av elektroteknikken som omhandler elektrisk strøm i form av elektroner i vakuum, i gasser eller i halvledere og anvendelser knyttet til disse fenomenene. Teoretisk elektronikk har hatt stor betydning for utviklingen av den moderne fysikk. Anvendt elektronikk omfatter elektronrør, og i stigende utstrekning halvlederelementer. Etter amerikansk språkbruk (electronics) omfatter elektronikken alle anvendelser av elektronrør og halvlederelementer, f.eks. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Elektronisk instrumentering

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt