Rørvoltmeter, elektronisk instrument for måling av elektrisk spenning, der spenningen som skal måles, forsterkes i en rørforsterker for å oppnå større følsomhet og høy inngangsimpedans. I dag er rørvoltmetre erstattet av elektroniske voltmetre basert på halvledere.