Dreiespoleinstrument, elektrisk måleinstrument med en rektangulær eller sylindrisk strømspole opphengt eller lagret slik at den kan dreie seg i feltet fra en permanent magnet. Strømmen føres inn til spolen gjennom tynne ledninger eller gjennom spiralfjærer som samtidig brukes for å innstille spolens likevektstilling. Ved konstant magnetfelt blir dreievinkelen proporsjonal med strømmen i spolen. Et meget følsomt dreiespoleinstrument kalles ofte galvanometer. Se elektrisitet (måleinstrumenter).