Pulshøydeanalysator, apparat for måling og sortering av elektriske pulser, særlig brukt for analyse av radioaktiv stråling. Noen detektorer for radioaktiv stråling gir elektriske signaler i form av kortvarige pulser med en «høyde» (maksimalverdi) som er proporsjonal med den kinetiske energien for en partikkel eller strålingsenergien for et gammakvant som utløser signalet. Dette kan brukes til å identifisere forskjellige radioaktive stoffer. Pulshøydeanalysatorer brukes ved studier av atomkjerneprosesser, i kjemiske og biologiske forsøk med radioaktive sporgrunnstoffer (tracer-teknikk), og som kontrollinstrument ved medisinsk strålebehandling.