Piskantenne, betegnelse for en vertikal, fleksibel og selvbærende antenne. Benyttes fortrinnsvis som bilantenne.