Dekningsområde, område som en antenne er i stand til å sende ut signaler over, slik at gitte funksjonskrav blir tilfredsstilt. Brukes bl.a. i forbindelse med hovedsendere for radio og fjernsyn, basestasjoner for mobiltelefon. For kommunikasjonssatellitter defineres dekningsområde som det område man er i stand til å motta informasjon.