Atomsymbolet er en forkortelse av navnet på et grunnstoff. Symbolet er det samme på alle språk. For eksempel er atomsymbolet for oksygen O, og atomsymbolet for krom er Cr. Symbolet brukes i kjemiske formler og i reaksjonsligninger. Atomsymbolet er den første bokstaven i grunnstoffnavnet (ikke alltid det norske navnet), og hvis det er nødvendig for å få et entydig atomsymbol, brukes den andre bokstaven også. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Atomsymboler

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt