Ingeniørenes profesjonshistorie i Norge før 1970

Fagansvarlig

Pål Nygaard

Handelshøyskolen BI

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 9 artikler: