Ingeniørenes profesjonshistorie i Norge før 1970

Ingeniør, person med teknisk utdanning. I Norge gis 3-årig ingeniørutdanning ved tre universitet og flere statlige høyskoler, Forsvarets ingeniørhøgskole og den private Norges Informasjonsteknologiske Høgskole. Den 3-årige ingeniørutdanningen fører frem til bachelorgraden. En spesiell 2-årig ingeniørutdanning for kandidater med eksamen fra teknisk fagskole tilbys ved Universitetet i Stavanger og noen statlige høyskoler.Ingeniørutdanning kan tas innen ulike hovedområder som bygg, data, elektro, kjemi og maskin. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Pål Nygaard

Handelshøyskolen BI

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 9 artikler: