Katolske geistelige

Fagansvarlig

Anne Stensvold

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 61 artikler: