Motpaver

Motpave, en person som med betydelig politisk eller kirkelig støtte gjør krav på å være den katolske kirkes pave samtidig med en annen, og som i ettertid regnes for å ha vært urettmessig.Det er vanlig å regne Sankt Hippolyt (217–235) som den første motpave i den katolske kirkes historie, men noen regner også Natalius (cirka 200) som den første. På det meste har det vært tre personer som har gjort krav på pavedømmet samtidig. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jane Skjoldli

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 13 artikler: