Kringkasting er å sende ut lyd eller bilde til publikum trådløst eller med kabelanlegg, ment eller egnet til å mottas direkte av allmennheten. Allmennkringkasting er et mediepolitisk begrep som er en norsk oversettelse av engelske public service broadcasting. Det innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Hele artikkelen