Dekkvåpen er en beskyttelsesvåpen beregnet på beskyttelse mot legemsskader på grunn av ytre vold. F.eks. rustning, hjelm, brynje og skjold. Dekkvåpen falt mer og og mer bort etter innføringen av ildvåpen. Under den første verdenskrig ble stålhjelm igjen tatt i bruk som beskyttelse mot streifskudd, granateksplosjoner og steinsprut. Nå fremstilles skud-, og splintdsikre vester og hjelmer av kunstfiber, komposittmaterialer og metall. Dkjold blir brukt som beskyttelse under opptøyer. I dag kategoriseres dekkvåpen som skudd-, eller splintsikre. De førstnevnte har metallplateforsterkning for å stoppe håndvåpenild.