Bootlegger, (om opprinnelsen, se bootleg), brennevinssmugler; person som smugler eller ulovlig selger vin og brennevin: gauk.