Englemakeri, tidligere folkelig navn på den forbrytelse å motta pleiebarn, især født utenfor ekteskap, mot betaling og med forsett forsømme eller mishandle dem slik at de omkom. Jfr. straffelovens § 219, §§ 233 og 242.