Mundering, soldatens uniform og personlige utrustning. Folkelig brukes ofte mundur. Reglementene skilte tidligere mellom over- og undermundering. Overmunderingen, bl.a. hatt og frakk, skulle bekostes av det offentlige.