Kepi, lav sylinderformet, stiv eller halvstiv militær lue med skygge, i alminnelighet med gradens distinksjoner.