Matematikk er vitenskapen om struktur, orden og relasjoner. Tidligere ble matematikk sett på som læren om tall og geometriske figurer, som er en noe snevrere definisjon. En som har matematikk som sitt hovedarbeid kalles en matematiker. Matematikk bruker en rekke tegn og symboler. Se oversikten matematiske tegn og symboler. Hele artikkelen