Matematikkens historie

Fagansvarlig

Reinhard Siegmund-Schultze

Universitetet i Agder

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 12 artikler: