Regnebrett, regneinstrument, formet som et brett eller et bord med parallelle linjer, tidligere brukt sammen med «regnepenger» (myntlignende metallstykker) som hjelpemiddel ved enkel regning som addisjon og subtraksjon. Ordet har også blitt brukt om en svart tavle til å regne på. Se også abakus.