Skjermplantefamilien

Skjermplantefamilien, eller Umbelliferae, tofrøbladet plantefamilie. Stengelen er hul og leddet, bladene oftest finnet. Meget karakteristiske er de store oppblåste bladslirene. Blomstene sitter i enkle, eller oftest i dobbeltskjermer, med eller uten svøp. Frikronet 5-tallsblomst med to grifler, og spaltefrukt som deler seg i to nøttelignende delfrukter, som til slutt blir hengende etter hver sin streng med flatsiden mot hverandre. Hele artikkelen