Begreper i herpetologien

Herpetologi, gren av zoologien som omfatter læren om herptiler, dvs. amfibier og krypdyr.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Kristian Skei

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 8 artikler: