Begreper i herpetologien

Herpetologi, gren av zoologien som omfatter læren om herptiler, dvs. amfibier og krypdyr. Hele artikkelen