Estivering er en betegnelse på en sommerdvale som mange dyr kan benytte seg av i perioder med høye temperaturer eller sterk tørke; jamfør hibernering: vinterdvale.