Strykeinstrumenter

Musikkinstrumenter blir i de fleste kulturer klassifisert på en eller annen måte. Det skilles gjerne mellom blåseinstrumenter, strengeinstrumenter og slaginstrumenter. I kinesisk musikkultur har man fra gammelt av delt instrumenter i åtte klasser ut fra hvilket materiale de er laget av. Den tradisjonelle inndelingen i strykeinstrumenter, treblåse- og messinginstrumenter og slagverk, som benyttes i europeisk kunstmusikk, er et resultat av fremføringspraksis og derfor ikke helt konsekvent; for eksempel lages tverrfløyte i dag av metall, men regnes fortsatt med blant treblåserne.Ved instrumentsamlinger og i vitenskapelig sammenheng benyttes vanligvis et klassifikasjonssystem der hovedinndelingen skjer ut fra hvilket medium som er den primære lydkilden. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Strykeinstrumenter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 23 artikler:

R

  1. rebec