Lydpinne, på strykeinstrumenter av fiolintypen en trepinne anbrakt mellom lokket og bunnen. Lydpinnen står like bak stolen og tjener to formål: å oppta trykket fra strengene og overføre lydsvingningene til instrumentets bunn.