Fiol, eldre betegnelse for fiolin. Brukes fortsatt (som betegnelse på fele) i norske dialekter.