Bassett, eldre, vanligvis trestrenget instrument, mellomting mellom cello og kontrabass. Også brukt som navn på cello.