Várdu, várdo-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: høyde med vid utsikt.