Science fiction

Science fiction er en samlebetegnelse som brukes om ulike former av fantastisk litteratur og film, ofte knyttet til ny eller spekulativ teknologi. Ordet ble først brukt i 1929 av Hugo Gernsback, redaktør for magasinet Science Wonder Stories. Gernsback søkte å dramatisere populærvitenskap gjennom å gjøre den fremtidsorientert, men betegnelsen ble snart så populær at man brukte den om all slags moderne, fantastisk litteratur. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Science fiction

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt