Litteraturfestivaler er arrangementer der faglig innhold og underholdning forenes i en litterær og sosial ramme. Programmet kan blant annet omfatte forfattersamtaler, foredrag, skrivekurs, opplesning, konserter, teaterforestillinger, scenekunst, kunstutstillinger og kulturvandringer. Også bokmesser, teaterfestivaler, historiske spel og dokumentarfilmfestivaler kan regnes som litterære arrangementer. Hele artikkelen