Emba, elv i vestlige Kasakhstan, renner mot sørvest gjennom et rikt oljedistrikt og munner ut i nordenden av Kaspiske hav, 610 km lang. Embas nedre del er vannførende bare i nedbørrike år. Kunstvanning i øvre del.