I Sørfold kommune, Nordland, fører 19 km mot nordøst fra Sørfolda; deler seg innerst i to korte armer, Kobbelvvågen med munningen av Kobbelva i nord og Sørfjorden med munningen av Sørfjordelva i sør. Langs sørbredden og innenfor fjordbotnen går E 6.